Trable s výživou jako ,,denní chléb“. Vítejte v nutriční ambulanci!

Jak chutná zdraví, web o výživě, zdraví a kvalitě potravin, slaví víc jak půl roku virtuálního života. Přišla vhodná doba představit Vám moji práci a nutriční tým, který zaštiťuje Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s., ve Zlíně.

Moje práce, moje radost.

Pracuji jako nutriční terapeutka pro Komplexní onkologické centrum KNTB a.s. Moji cílovou skupinou jsou onkologičtí pacienti, kteří jsou zachyceni v rámci vyplněného dotazníku nutričního rizika (Dostupný z: https://www.linkos.cz/files/Dotaznik_nutricniho_rizika.pdf). V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně jsou k dispozici v zásadě dvě nutriční terapeutky pro stravovací provoz, které dohlíží na výdej stravy, a další čtyři (včetně mě) mají na starosti pacienty na lůžkovém oddělení a v nutriční ambulanci.

Kdo je nutriční terapeut?

Nutriční terapeut (NT) je z hlediska legislativy zdravotnický nelékařský pracovník. Znalosti a zkušenosti nutné pro výkon zaměstnání získal minimálně tříletým studiem na vyšší odborné škole zdravotnické nebo na některé z univerzit v rámci vysokoškolského studia v Brně, Ostravě, v Českých Budějovicích nebo Praze. V praxi se můžete setkat s nutričními terapeuty, kteří mají titul Dis., Bc., Mgr. nebo dokonce Ph.D. Nutriční terapeut je jinak řečeno zdravotnický pracovník, který se zabývá nutricí neboli výživou, a tu aplikuje jako součást terapie neboli léčby pacienta.

Takže jsi takový výživový poradce?

Ne tak docela… Výživový poradce podniká na živnost volnou bez nutnosti jakékoliv odborného vzdělání. Nemusí absolvovat ani žádný výživový kurz. Nicméně platí, že výživový poradce by v žádném případě neměl radit lidem s léčebnou výživou. Pokud byste se přesto rozhodli stát výživovým poradcem, postačí čistý trestní rejstřík a poplatek pro zřízení živnostenského listu.

Co práce nutričního terapeuta obnáší?

Většinu pracovní doby trávím na onkologickém lůžkovém oddělení, kde se účastním lékařských vizit. Úzce spolupracuji s lékaři, zdravotními sestrami a klinickou psycholožkou. Na základě příjmových lékařských zpráv, vyplněného nutričního screeningu nebo žádosti lékaře či zdravotní sestry navštěvuji pacienty.

Pro objednané ambulantní onkologické pacienty, které posílá lékař se žádankou, máme k dispozici nutriční ambulanci, kde zasedáme s nutriční lékařkou MUDr. Krošlákovou. Pokud zjistíme, že pacient vykazuje známky podvýživy, a není schopen sníst a pokrýt denní potřebu energie a živin i přes naše doporučení, je možné pacientovi vystavit recept na vybrané přípravky klinické výživy. Některé z nich můžete vidět pod textem níže na obrázku č. 1.

Obrázek č. 1: Některé typy nutriční podpory u pacientů s podvýživou.

Proč mi dává moje práce smysl…

Podvýživa neboli malnutrice je příčinou celé řady komplikací. Malnutrice prodlužuje dobu pobytu v nemocnici, dobu rekonvalescence a zhoršuje celý průběh onemocnění. Na malnutrici se také umírá.

• Mezi nejzávažnější důsledky malnutrice patří ztráta aktivní kosterní svaloviny. Ta má za následek sníženou hybnost, vyšší riziko pádů, nemožnost chůze. V extrémní situaci je pacient zcela ležící.

• Oslabení dýchacích svalů je spojeno s vyšším rizikem plicních zánětů.

• Přetrvávající malnutrice vede ke zmenšení srdečního svalu s následným srdečním selháním.

• Nedostatečná funkce zažívacího traktu vede ke zpomalení obnovy střevních buněk a poruše jaterní funkce.

• Při malnutrici je zhoršené hojení ran, váznou regenerační pochody.

• V důsledku nedostatku přijímaných bílkovin ve stravě vznikají otoky.

• Snížení hladiny krevních bílkovin vede k poruchám transportu řady důležitých látek do cílových tkání. Např. léčba antibiotiky u podvyživeného pacienta nemusí být natolik efektivní.

• Malnutrice je také příčinou poruchy funkční činnosti imunitního systému. Zvyšuje se riziko závažných infekčních komplikací.

• Malnutrice vede k poruchám vnitřního prostředí, je narušena termoregulace. Časté jsou poruchy krvetvorby a endokrinních funkcí (hypothyreóza, hyperglykémie).

• Malnutriční pacienti mají často deprese, snižuje se kvalita jejich života.

Jakou roli hraje nutriční terapeut?

Nutriční terapeut je od toho, aby podvyživeného pacienta (nejen onkologického) navštívil a učinil nezbytná opatření, která zabrání nechtěnému váhovému úbytku. V rámci jedné návštěvy pacienta nutričním terapeutem je možné změnit nebo upravit dietu, zajistit posílání přídavků ve formě různých potravin, doporučit a vybrat vhodnou nutriční podporu, sjednat individuální jídelníček s ohledem na stravovací preference a dietní omezení pacienta nebo pacienta poučit o vhodném stravovacím plánu za hospitalizace a v domácích podmínkách.

A jak si vede zlínská onkologie?

Nejen onkologické onemocnění je velmi často spojeno s podvýživou pacientů. Důležitá je léčebná výživa u samotných pacientů, ale také výživa jako součást prevence u jejich rodinných příslušníků. Je potřeba o této nemoci umět mluvit a zvyšovat všeobecné povědomí široké veřejnosti. To, se u nás ve Zlíně daří také díky benefičním akcím, které pořádá hned několik nadací. 20. ledna 2018 se uskutečnil již 4. ročník benefičního dne, který uspořádal Nadační fond Život je dar. Svou účastí na vybraných akcích lidé finančně podpořili Komplexní onkologické centrum ve Zlíně a přispěli 100% částkou ze vstupného. Díky vybraným finančním prostředkům se úroveň kvality onkologické léčby ve Zlínském kraji neustále zvyšuje. Letošní výtěžek z akce poputuje na nákup nového polohovacího stolu pro ozařování s přesností ozáření na 1 mm. Krátký sestřih toho nejlepšího z letošního benefičního dne můžete zhlédnout v následujícím videu.

 

zdroje informací:

ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016. Medicus. ISBN 978-80-88129-03-5.

https://www.muni.cz/bakalarske-a-magisterske-obory/9992-nutricni-terapeut

https://dieta.vitalia.cz/clanky/nutricni-terapeut-versus-vyzivovy-poradce-kdo-vam-poradi/

zdroje obrázků: linkos.cz, nutridrink.cz, nutridrinks.co.uk, lekarna.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *