FAIRTRADE a jiné důvody, proč být při nakupování potravin fér.

Fair Trade je spravedlivý obchod a spousta lidí ho nezná. S jeho logem se můžete setkat na obalech potravin v obchodech zdravé výživy. A nejen tam. Hnutí Fair Trade zahrnuje potraviny, ale také umělecké a řemeslné výrobky, hračky, koberce, doplňky do domácnosti, které jsou výstupem produkce a obchodu realizovaných podle fair trade zásad. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Za svou kávu, kakao nebo banány dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.

Jaké jsou principy Fair Trade?

  • Spravedlivá cena – Fairtraidoví pěstitelé a řemeslníci mají jistotu, že za své produkty dostanou spravedlivou výkupní cenu. Ta pokrývá náklady na produkci a důstojný život celé rodiny.
  • Rozvoj komunit – Certifikovaná fairtradová družstva dostávají tzv. sociální příplatek – prémii, kterou mohou investovat do vzdělávání, rozvoje infrastruktury, zdravotní péče nebo do zlepšování produkce.
  • Ochrana přírody – Fairtradoví pěstitelé se snaží o dlouhodobě udržitelnou produkci a nepoužívají agrochemikálie preventivně, ale jen v případě, že se potýkají se škůdci nebo nemocemi.
  • Dlouhodobé obchodní vztahy – Fairtradový pěstitel ví, kolik peněz a kdy dostane. Díky tomu si může dovolit plánovat budoucnost své rodiny nebo např. investovat. Často má také možnost využít předfinancování.
  • Důstojné pracovní podmínky – Zaměstnanci fairtradových podniků mají zajištěno dodržování pracovních práv: řádnou pracovní smlouvu a dobu, bezpečné pracovní podmínky nebo alespoň minimální zákonnou mzdu.
  • Rovnoprávnost – Ženy a muži mají ve fairtradových družstvech rovnocenný hlas, stejně jako migranti nebo národnostní menšiny. Fair trade posiluje postavení žen ve společnosti a jejich ekonomickou nezávislost.
  • Demokracie – Fairtadová družstva fungují na demokratickém principu: hlas každého člena má stejnou váhu. Každý může např. vznášet návrhy na využívání sociální prémie kandidovat na nebo vykonávat  vedoucí funkce.
  • Zákaz dětské práce – Dětská práce, poškozuje psychický a fyzický vývoj dítěte, a v systému fair trade je zakázaná. Stejné pravidlo platí i pro nucenou, otrockou práci.

Zaostřeno na banány.

Dobrým příkladem, jak a proč funguje Fair Trade, jsou banány. Banány patří mezi nejoblíbenější ovoce na světě. Nepotřebují reklamu, prodávají se samy. Všechno se točí kolem obchodních řetězců, ty mají na dnešním trhu významné postavení. Rozhodují, který z dodavatelů dostane šanci a právě jeho zboží se dostane k zákazníkům. Dodavatelé nemají na výběr, až 80 % potravin v ČR se prodá v řetězcích. Hledání jiného uplatnění výrobku na trhu je téměř bezvýsledné. Tlak řetězců na nízké ceny má nejhorší dopad v zemích produkce a drobní pěstitelé trpí nejvíce. Taková situace má samozřejmě vliv i na jejich rodiny, komunity a lokální ekonomiku. Drtivá většina banánů, která je určena na export, se pěstuje na rozsáhlých plantážích, kde neroste nic jiného než banánovníky. Produkce drobných pěstitelů je přitom mnohem šetrnější k životnímu prostředí – kombinace banánovníků s jinými rostlinami přispívá k ochraně biodiverzity a půdy. Práce na plantáži je tvrdá, nebezpečná a velmi špatně placená. Ceny banánů dlouhodobě stagnují stejně jako mzdy těch, kdo je pěstují a sklízí. Rostou náklady na dopravu po moři, cena hnojiv a pesticidů, náklady na obalový materiál atd. Firmy jsou nuceny snižovat počty zaměstnanců a těm stávajícím navyšují množství práce, vyplácí nízké mzdy, zneužívají postavení migrantů apod.

Více se dozvíte na: http://www.storyofbanana.com/cs

A kolik komu připadne z prodejní ceny banánu?

41 % supermarket

18,8 % import

13,1 % majitel plantáže

10,6 % dozrávárna

7 % pracovník

5,2 % CLO

4,3 % export

Je fairtradový banán zdravější?

Z hlediska nutričního složení mají fair trade produkty naprosto stejné postavení jako potraviny pocházející z konvenčního zemědělství. Neliší se obsahem základních živin, obsahem vitamínů ani minerálních látek.

Kdo uděluje ochrannou známku Fairtrade®?

Mezinárodní ochrannou známku Fairtrade® přiděluje organizace Fairtrade International ve spolupráci s příslušnými národními organizacemi, a to na základě přesně definovaného certifikačního procesu, který ověřuje dodržování fair trade standardů během celého obchodního řetězce. Podmínky skladování a dalšího zacházení s fair trade potravinami by tak měly být totožné jako při manipulaci s jinými potravinami.

Závěr

Je potřeba si uvědomit, že ani fair trade hnutí neřeší všechny problémy rozvojových zemí. Jeden z nejvýznamnějších přínosů tohoto hnutí spočívá v tom, že se lidé více zajímají o problémy rozvojových zemí a reálné možnosti jejich skutečného řešení.

 

Zdroj informací:

https://www.fairtrade.cz/

http://www.storyofbanana.com/cs

DOSTÁLOVÁ, Jana a Pavel KADLEC. Potravinářské zbožíznalství: technologie potravin. Ostrava: Key Publishing, 2014. Monografie (Key Publishing). ISBN 9788074182082.

zdroj obrázku:

https://www.benjerry.fr/whats-new/commerce-equitable

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *