Pít či nepít, to je oč v prosinci běží.

Vánoce jsou skoro za dveřmi, to je fakt. Míra stresové zátěže organismu narůstá, takže po práci prosím svatý klid a nejlíp skleničku něčeho ostřejšího. Zběsile sháníme dárky pro své blízké, protože Vánoce jsou svátky klidu, míru a darů – že jo. Punč na zahřátí – vánoční trhy jsou v plném proudu. Nevynechat vánoční večírky a navštívit rodinu a blízké, které přes rok zanedbáváme. Kolotoč blázince vrcholí oslavami konce roku. Podtrženo a sečteno, společným jmenovatelem pro hektický prosinec je zvýšená konzumace alkoholických nápojů. Proto je dnešní příspěvek zaměřený na to nejzajímavější, co se týče konzumace alkoholu a jeho působení na lidský organismus. 

Proč se rádi opíjíme?

Alkohol je vyhledáván pro své psychotropní, tranklivizující a hypnosedativní účinky. Jinak řečeno, působí na psychiku člověka, ovlivňuje jeho smyslového vnímání a prožívání okolní reality i sebe sama např. pocit pohody, zvýšené sebevědomí a pocit výborné kondice. Zlepšuje náladu. Při větší dávce převládají účinky tlumící.

Co se děje v těle?

Alkohol se po požití poměrně rychle vstřebává, částečně v dutině ústní, ale převážně v žaludku. Maximální koncentrace alkoholu v krvi dosáhne za 1 – 2 hodiny po požití. Rychlost vstřebávání závisí na jeho koncentraci v nápoji, dále na obsahu tuku ve stravě, na obsahu tráveniny v žaludku a přítomnosti oxidu uhličitého v nápoji. Ideální pokrm k popíjení je s vysokým obsahem bílkovin a tuků (např. maso, sýry), díky kterému se vstřebávání alkoholu do krve zpomalí. Rychlejšímu vstřebávání alkoholu do krve napomáhá oxid uhličitý, který zvyšuje pokrvení sliznic a tím urychluje jeho vstřebávání. Ukázkovým příkladem je sekt.

Alkohol snižuje hladinu glukózy v krvi (diabetici pozor!), zvyšuje hladinu triacylglycerolů, zvyšuje i krevní tlak a vede k přesunu krve z centrálních částí těla na periferii s následným zarudnutím a zvýšením teploty kůže např. červené uši, tváře nebo nos. Silné močopudné působení alkoholu může vést k závažným poruchám rovnováhy minerálních látek. Nevolnost a závratě po větším příjmu alkoholu jsou způsobeny drážděním sliznice žaludku. Již malé dávky alkoholu snižují výkonnost svalů. Akutní účinky alkoholu na centrální nervový systém vedou při zvyšující se koncentraci alkoholu k poruchám chůze až k prekročení hranice pro koordinované reakce. Koncentrace alkoholu v krvi vyšší než 1,4 se hodnotí jako akutní otrava, která narušuje vědomí tak silně, až dochází k nepříčetnosti.

Veškerý požitý alkohol podléhá biotransformaci v jaterní tkániBiotransformací rozumíme proces chemické přeměny látek v organismu, který vede k ukončení či změně jejich biologické aktivity. Metabolické produkty odbourávání alkoholu jsou zodpovědné za jeho negativní účinky, zejména ranní nevolnost. Alkohol je odbouráván oxidací na acetaldehyd, což je velmi reaktivní sloučenina. Váže se na nukleové kyseliny, fosfolipidy, ale především na proteiny včetně albuminu, kolagenu, hemoglobinu, a tak mění jejich strukturu a funkci. Modifikace nukleových kyselin je diskutována jako jeden z možných mechanismů karcinogenního působení alkoholu.

Jak vypudíme alkohol z těla pryč?

Rozhodující je degradace alkoholu pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy a dalších enzymových systémů. Enzymové systémy odstraní 90 – 98 % alkoholu z lidského těla a nezměněné zbylé množství se vyloučí dechem, potem a močí. Odbourávání alkoholu neprobíhá příliš rychle, cca 0,1 g alkoholu na 1 kg hmotnosti a hodinu. Výbava žaludeční alkoholdehydrogenázy je u žen podstatně nižší než u mužů, tím se dá částečně vysvětlit nižší tolerance alkoholu u žen. Podle toho, jakou jsme zdědili schopnost metabolizovat alkohol, může u některých jedinců po požití alkoholu velmi rychle vzniknout značná množství acetaldehydu, tzn. zčervenání obličeje, tachykardie, bolest hlavy, závrať, únava atd. Rychlá a nadměrná tvorba acetaldehydu je typická např. pro Japonce a příslušníky mongolské rasy. Po požití alkoholu se u nich rychle vyvinou jmenované příznaky nesnášenlivosti.

Nutriční hodnota alkoholu, jaká je?

Alkohol představuje velký energetický příjem. Metabolizmus 1 g alkoholu představuje 29 kJ. Například 2 l vína mohou pokrýt 70 % základní energetické potřeby na den. Jestliže energetickou potřebu pokrývají přednostně alkoholické nápoje, které jsou chudé na významné živiny, může dojít k projevu jejich nedostatku. Dopomoci může také alkoholem navozená porucha vstřebábání některých látek. Faktem je, že většina alkoholiků trpí nedostatkem vitaminu B6, B12, B2, kyseliny listové, vitaminu A, D, E, magnézia a zinku.

Tloustne se po alkoholu?

Vliv alkoholu na tělesnou hmotnost je kontroverzním tématem. Mírný přívod alkoholu napomáhá zvyšování tělesné hmotnosti, vysoká konzumace je spojena spíše s jejím poklesem. Nicméně hlavním viníkem zvýšení tělesné hmotnosti je s ním spojená konzumace pochutin s vysokým energetickým obsahem. Příkladem jsou typické hospodské brambůrky, utopence, nakládaný hermelín apod.

Je konzumace alkoholu zdraví prospěšná či nikoliv?

Ačkoliv je alkohol velmi rizikový faktor, který ovlivňuje zdraví jedince převážně negativně, data z epidemiologických studií ukazují, že mírná konzumace alkoholických nápojů může mít protektivní účinek u kardiovaskulárních onemocnění. Za mírnou konzumaci se považuje 20 – 40 g čistého alkoholu u můžů a 20 – 30 g čistého alkoholu u žen. Tento údaj nesmí být chápán jako doporučení pro každodenní konzumaci alkoholických nápojů. Protektivní účinek se vysvětluje vzestupem ,,hodného“ HDL-cholesterolu v krvi a snížením obsahu cholesterolu v krvi, alkohol působí jako rozpouštědlo obsažených tuků, zabraňuje srážení krevních destiček. Ochranný účinek je přisuzován i fenolům obsaženým v červeném víně, ty působí jako přírodní antioxidanty. Jako nejvýznamnější fenolická látka se jeví resveratrol. Jen pro představu 20 g čistého alkoholu obsahuje 500 ml piva, 200 ml vína a 60 ml destilátu.Takže opatrně!

Jaké následky může mít pravidelná konzumace?

Při pravidelné konzumaci více než 30 g alkoholu denně u mužů a více než 20 g alkoholu denně u žen je nutno počítat s poškozením jater. Za jisté se také považuje, že alkohol zvyšuje pravděpodobnost výskytu karcinomů v ústech, hrtanu a jícnu. V těhotenství je potřeba se vyhnout i malému množství alkoholu. Následky nejsou patrné již při narození ani v prvních letech života. Projevují se teprve v předškolním a školním věku poruchami učení, chování, motoriky a sociálního vyzrávání.

Závěrem…

Pravidlo „všeho s mírou“ platí a u alkoholu dvojnásob! Užívejte si předvánoční doby v co největší psychické pohodě a v kruhu nejbližších. Pokud by Vás zajímalo cokoliv, co v příspěvku nebylo vůbec nebo bylo nedostatečně řečeno, pište do komentářů, na email nebo do zpráv na facebooku. Budu se těšit na Vaše reakce.

Příjemný večer!

Zdroj informací:

ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Klinická dietologie a výživa. Praha: Current Media, 2016. Medicus. ISBN 978-80-88129-03-5.

Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3.

KASPER, Heinrich. Výživa v medicíně a dietetika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4533-6.

2 thoughts on “Pít či nepít, to je oč v prosinci běží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *