Dobré mezilidské vztahy, klíč k lepším zítřkům.

Jednou z nejdůležitějších věcí, která je prediktorem spokojeného života a bezpochyby i pevného  zdraví, jsou dobré mezilidské vztahy s našimi příbuznými, přáteli a kolegy v zaměstnání či při studiu. Proto jsem se rozhodla odbočit od výživářských témat a věnovat se několika postřehům v dnešním příspěvku. Většina pochází z knihy Jak získávat přátele a působit na lidi od Daleho Carnegie.

Kritika není řešení.

Nesuď, abys nebyl souzen. Je zbytečné kritizovat, protože kritika vyvolává obranný postoj a obvykle brání člověku v tom, aby posuzoval věc nestranně. Kritika je dokonce nebezpečná, protože zraňuje lidskou hrdost, ničí pocit vlastní důležitosti a vyvolává odpor. Kritikou zpravidla nedosáhnete trvalých změn. Osoba, kterou kritizujeme a odsuzujeme, se pravděpodobně ospravedlní a na oplátku napadne nás. Confucius říkal: ,,Nestěžujte si na sníh, který leží na sousedově střeše, pokud je na vašich schodech.“ Kdykoliv jednáte s lidmi, uvědomte si, že přicházíte do styku se stvořeními plnými emocí, předsudků, jejichž  jednání je motivováno hrdostí a ješitností. Lidé se chovají tak, jak bychom se chovali my za podobných okolností. Chápat a odpouštět vyžaduje charakter a sebekontrolu.

Upřímně oceňujte a rozdávejte pochvaly.

Sigmund Freud kdysi řekl, že všechno co děláme pramení ze dvou zdrojů: ze sexuální potřeby a touhy po vyniknutí. Nejsilnější lidským motivem je touha stát se důležitým. Lidé někdy onemocní, jen aby získali pozornost druhých a uspokojili své přání cítit se důležitými. Buďte upřímní v uznání a štědře rozdávejte pochvaly. Lidé budou potěšeni z vašich slov, budou si jich vážit a opakovat si je po celý život, a to dokonce i tehdy, kdy vy sami zapomenete.

Opravdově se zajímejte o druhé.

Henry Ford kdysi řekl, že tajemství úspěchu spočívá ve schopnosti vcítit se do druhého a vidět všechno jak svýma, tak i jeho očima. Proč bychom měli mluvit o tom, co sami chceme? To je přece dětinské a absurdní. Samozřejmě, že vy sami se zajímáte o to, co chcete, dokonce je to ve vašem životě hlavním zájmem. Ale nikoho jiného tohle všechno nezajímá. Každý se stará jen o to své. Jediný způsob, jak zapůsobit na druhé spočívá v tom, že budete mluvit o tom, co zajímá je, a ukážete jim, jak dosáhnout cílů, které si vytyčili. Tedy chceme-li získat přátele, zajímejte se upřímně o druhé. Zapamatujte si jejich jména, nejlépe i křestní. Zapište si datum, kdy slaví narozeniny a v tento den jim pošlete přání. Udělejme pro ně něco, co vyžaduje čas, energii, nezištnost a pozornost.

Jak udělat dobrý dojem?

Zdravte lidi živě a s nadšením, totéž platí i pro komunikaci v telefonu. Vězte, že podle tónu hlasu lze vyčíst ledasco. Účinek úsměvu je mocný – dokonce i tehdy, když toho, kdo se usmívá, nevidíme. Lidé, kteří se smějí, řídí druhé, vyučují, prodávají mnohem snáze a dokonce vychovávají šťastnější děti. Úsměv nestojí nic, ale znamená mnoho. Obohatí každého, komu je určen, aniž ubere těm, kteří dávají. Trvá sice pouhou chvilku, ale leckdy uvízne v paměti na dlouhou dobu. Ani nevíte, jak je osvěžující, když Vás po dlouhém čekání ve frontě zavolá pokladní laskavým hlasem.

Změňte úhel pohledu, změníte svět kolem sebe.

Jedna věc je jistá. Každý na světě hledá štěstí. A existuje jediný způsob, jak ho dosáhnout. Spočívá v kontrole našich myšlenek. Štěstí se totiž odvíjí z vnitřního rozpoložení. Dva lidé mohou být na stejném místě, mohou dělat stejnou věc, oba mohou mít stejný příjem a postavení, a přece se jeden z nich může cítit uboze a druhý skvěle. Proč tomu tak je? Rozdíl spočívá v odlišném duševním postoji. ,,Neexistuje nic dobrého a nic špatného,“ řekl Shakespeare. ,,To jen naše myšlení způsobuje tento rozdíl.“

 

V nadcházejícím příspěvku dnešní téma uzavřeme, do toho dnešního by se už stejně všechno nevlezlo. Do té doby můžete začít pracovat na sobě a lepším já. Jsme na začátku ročního období plného slunce, barev a dobré nálady. Je tedy velký předpoklad, že k sobě lidé budou mít tak nějak blíž. Pokud Vás oslovila alespoň jedna z myšlenek, účel dnešního příspěvku byl naplněn a já jsem velmi potěšena. Přeji Vám krásnou neděli a příjemný začátek pracovního týdne!

 

L.

 

 

Zdroj:

CARNEGIE, Dale, CARNEGIE, Dorothy a Arthur R. PELL, ed. Jak získávat přátele a působit na lidi. 12. vyd. Přeložil Svatoslav GOSMAN. Praha: Dobrovský, 2012. ISBN 978-80-7306-519-5.

 

 

1 thought on “Dobré mezilidské vztahy, klíč k lepším zítřkům.

  1. Leni,hodne zajimavy prispevek. Určitě jak budu mit čas a vzpomenu si prectuu si ho jeste nekolikrat. Moc mě zaujal. Povedl se Ti. Za mě👍👏😘

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *