Doplněk stravy pod stromeček, dobrý nápad?

Blíží se Vánoce a s nimi přichází reklamy na Kamzíka, Vibovit, Marťánky, a přibývají další stálice televizní obrazovky. V dnešním příspěvku si řekneme něco o rozdílu mezi doplňkem stravy a léčivým přípravkem, a že je markantní! Pokud se přestanete orientovat v nabídce trhu, nemusíte být úplně schopni posoudit spolehlivost informací uváděné výrobcem. 

Letem světem doplňků stravy

Doplňky stravy jsou potraviny, které se od potravin odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo jiných látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na takovou úroveň, aby jejich užívání příznivě ovlivnilo jeho zdravotní stav. Nejsou určeny k léčbě či prevenci onemocnění. Doplňky stravy nejsou schvalovány, výrobce má pouze informační povinnost vůči Ministerstvu zemědělství ČR, kam musí před prvním uvedením na trh zaslat oznámení o uvedení doplňku stravy. Před uvedením na trh není výrobce povinen ověřovat účinnost doplňku stravy. Účinky uvedené výrobcem nejsou nikým ověřovány. Pokud uváděné účinky výrobku nejsou v rozporu s právními předpisy pro označování doplňků stravy, je umožněno jejich uvádění na obalech a v dalších materiálech doprovázejících výrobek bez ohledu na jejich pravdivost. Doplňky stravy nemohou dle platných právních předpisů uvádět vlastnosti prevence, léčby nebo vyléčení onemocnění nebo na tyto vlastnosti odkazovat. Přesto se lze u doplňků stravy často setkat s tvrzeními, jež jsou zavádějící. 

Ostře sledova léky

Posuzování a schvalování léčivých přípravků v ČR je v kompetenci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Na rozdíl od doplňků stravy procházejí léčivé přípravky před svým uvedením na trh registračním řízením, v jehož rámci je hodnocena jakost, bezpečnost a účinnost přípravku. K hodnocení účinnosti léčivého přípravku je nutno doložit příslušnými klinickými studiemi, která musí splňovat přísná kritéria stanovená právními předpisy. Uváděné indikace u léčivého přípravku jsou podloženy výsledky provedených klinických studií a musí být s nimi v souladu. Bezpečnost léčivých přípravků je i nadále pravidelně sledována a vyhodnocována po celou dobu, kdy je léčivý přípravek uváděn na trhu. Jak ze strany držitele rozhodnutí o registraci (který je za „svůj“ přípravek zodpovědný), tak ze strany SÚKL. Pokud dojde k situaci, že riziko z používání léčivého přípravku je větší než prospěch z léčby, provedou se příslušná opatření tak, aby nebylo ohroženo zdraví pacientů. Pokud Vás zajímá jak klinická studie probíhá, pusťte si krátké video pod příspěvkem.

Závěrem…

Záměrně na konci příspěvku neuvádím, zda Vám doplněk stravy doporučuji zakoupit či ne. Přikládám pouze informace a fakta, rozhodnutí nechám na Vás. Z pozice nutričního terapeuta Vám však rozhodně doporučuji konzumovat pestrou a vyváženou stravu, která má nezastupitelnou úlohu ve správné funkci lidského organismu. 

 

 

zdroj informací:

http://www.sukl.cz/leciva/rozliseni-doplnku-stravy-od-lecivych-pripravku

http://www.olecich.cz/encyklopedie/jaky-je-rozdil-mezi-lekem-a-doplnkem-stravy

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *