Co možná ne/víte o vejcích.

Na našem trhu jsou k dostání pouze vejce jakostní třídy A, neboli vejce čerstvá s minimální trvanlivostí 28 dní. To znamená, že 28 dní od snášky ručí výrobce vajec za jejich zdravotní nezávadnost. K prodeji smí však prodejce vejce nabízet nejpozději 21. den od snášky. Vejce jakostní třídy B jsou určena pouze pro průmyslové zpracování. Skladována by měla být vejce v suchu a při teplotě 5-7 °C. Důležitější než samotná teplota skladování je, aby při skladování nedocházelo ke kolísání teplot.
Při nákupu bychom si měli všimnout:
 • značení způsobu chovu:
,,1” pro vejce nosnic ve volném výběhu
,,2” pro vejce nosnic v halách
,,3” pro vejce nosnic v klecích
,,0” pro vejce pocházející z ekologického zemědělství
 • registračního kódu státu (pro Českou republiku CZ)
 • čtyřmístného alfanumerického kódu, který označuje registrační číslo daného hospodářství
 

Vejce se třídí podle hmotnosti do čtyř skupin :

S … hmotnost do 53 g
M … hmotnost od 53 – 63 g
L … hmotnost od 63 – 73 g
XL … hmotnost 73 g a více
Př. označení na vejci 2 CZ 8709 znamená: vejce nosnic v halách českého původu pocházející z hospodářství s registračním číslem 8709
 

Zajímavosti:

 • Domácí vejce mají vyšší obsah cholesterolu cca o 15 %. Navíc je zde i vyšší pravděpodobnost nákazy salmonelami, vejce ve velkochovech jsou totiž pravidelně podrobeny pravidelným kontrolám.
 • Křepelčí vejce nemají výhodnější nutriční složení než vejce slepičí. Složení křepelčích vajec je obdobné jako složení vajec slepičích, platí to i pro množství cholesterolu. Obsahují pouze méně cholesterolu na kus, protože jsou menší.
 • Bohužel také složení bio vajec se v průměru neliší od vajec z klecových chovů. Koupí bio vajec však podpoříme ekologické zemědělce, kteří kladou důraz na etický přístup vůči chovaným zvířatům, ochranu životního prostředí a udržení rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů.
 • Jeden žloutek má stejnou energetickou hodnotu jako bílky ze 3 a půl vajec.
 • Nejstravitelnější forma přípravy vajec je na hniličko. Nejhůře stravitelná jsou pro nás vejce připravená na tvrdo a vejce míchaná.
 • Cholesterol obsažený ve vaječném žloutku nemá velký vliv na zvýšení hladiny cholesterolu v krvi díky obsaženému lecitinu. Takže pokud si hlídáte cholesterol v jídelníčku, vhodné je omezit především konzumaci másla, sádla, masných výrobků a více se zaměřit na konzumaci tuků a olejů rostlinného původu.
 • Barva žloutku nemusí vypovídat o způsobu chovu nosnic. To znamená, že nemusí platit, že domácí vejce mají více oranžový žloutek než vejce pocházející z klecového chovu. Barvu žloutku ovlivní krmivo s obsahem beta karotenu.
 • Nikdy vejce neumývejte vodou. Došlo by totiž k poškození ochranné vrstvy skořápky tzv. kutikuly. Složky kutikuly ucpávají póry skořápky a omezují tak vstup mikroorganismů dovnitř vejce. Má také funkci při omezení mikrobiálního osídlení povrchu skořápky.
 
Použitá literatura:
MÁLKOVÁ, Iva a Jana DOSTÁLOVÁ. Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí. Praha: Smart Press, 2012. Hubneme s rozumem. ISBN 978-80-87049-58-7.
MIKŠÍK, Ivan. Skořápka vajec: Kutikula [online]. str. 4 [cit. 2016-11-16]. Dostupné z: http://www.natureblink.com/publikace/sluka2014.pdf

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *